Tag: அரசியல் தீர்வு கோரி கிளிநொச்சியில் கவனயீர்ப்பு போராட்டம்!

அரசியல் தீர்வு கோரி கிளிநொச்சியில் கவனயீர்ப்பு போராட்டம்!

அரசியல் தீர்வு கோரி கிளிநொச்சியில் கவனயீர்ப்பு போராட்டம்!

அரசியல் தீர்வு கோரி கிளிநொச்சியில் கவனயீர்ப்பு போராட்டம்! வடக்கு கிழக்கு மக்களுக்கு கௌரவமான உரிமைகளுடன் கூடிய அரசியல் தீர்வு வேண்டி 100 நாட்கள் கவனயீர்ப்பு போராட்டத்தின் 10வது ...