Tag: கோயில் திருவிழாவில் இளைஞன் குத்திக் கொலை!

கோயில் திருவிழாவில் இளைஞன் குத்திக் கொலை!

கோயில் திருவிழாவில் இளைஞன் குத்திக் கொலை!

கோயில் திருவிழாவில் இளைஞன் குத்திக் கொலை! மட்டக்களப்பு வாகனேரி பகுதியில் கோயில் திருவிழாவில் இரு குழுக்களுக்கிடையில் ஏற்பட்ட மோதலில் இளைஞன் குத்திக் கொலை. வாகனேரி குளத்தமடு பகுதியைச் ...