Tag: சைவ அமைப்புக்கள்

ஒருகுடையின் கீழ் ஒற்றுமையுடன் சைவ அமைப்புக்கள் இயங்கத் தீர்மானம்

ஒருகுடையின் கீழ் ஒற்றுமையுடன் சைவ அமைப்புக்கள் இயங்கத் தீர்மானம்

நாட்டின் சைவ அமைப்புக்கள் ஒருகுடையின் கீழ் ஒன்றாக இயங்குவதென தீர்மானம் ஒன்று எட்டப்பட்டுள்ளது. தமிழ்ச் சைவப் பேரவை தலைவர் முன்னாள் நீதிபதி சி. வசந்த சேனன் தலைமையில் ...