Tag: டெங்கு காய்ச்சலினால் 5 வயது சிறுமி பரிதாபமாக உயிரிழப்பு

டெங்கு காய்ச்சலினால் 5 வயதுச் சிறுமி உயிரிழப்பு!

டெங்கு காய்ச்சலினால் 5 வயதுச் சிறுமி உயிரிழப்பு!

டெங்கு காய்ச்சலினால் 5 வயது சிறுமி பரிதாபமாக உயிரிழப்பு டெங்கு காய்ச்சல் காரணமாக 5 வயது சிறுமி பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார். உடுவிலைச் சேர்ந்த பரசுதன் யோயிதா (வயது-5) ...