Tag: புங்குடுதீவில் நாய் ஒன்றை கைக்கோடாரியினால் வெட்டி  கொலை செய்த இருவர் கைது!

புங்குடுதீவில் நாய் ஒன்றை கைக்கோடாரியினால் வெட்டி  கொலை செய்த இருவர் கைது!

புங்குடுதீவில் நாய் ஒன்றை கைக்கோடாரியினால் வெட்டி  கொலை செய்த இருவர் கைது!

புங்குடுதீவில் நாய் ஒன்றை கைக்கோடாரியினால் வெட்டி  கொலை செய்த இருவர் கைது! புங்குடுதீவில் நாய் ஒன்றை கைக்கோடாரியினால் வெட்டி கொடூரமாகக் கொலை செய்து சமூக ஊடகங்களில் காணொளியை ...