Tag: மகளை வல்லுறவுக்கு உட்படுத்திய தந்தைக்கு 54வருட கடூழிய சிறை!

மகளை வல்லுறவுக்கு உட்படுத்திய தந்தைக்கு 54வருட கடூழிய சிறை!

மகளை வல்லுறவுக்கு உட்படுத்திய தந்தைக்கு 54வருட கடூழிய சிறை!

தனது மகளை பாலியல் வல்லுறவுக்கு உட்படுத்திய தந்தைக்கு மூன்று குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டுக்கும் தலா 18 வருடங்கள் வீதம் 54 வருட கடூழிய சிறைத்தண்டனையும், 30 ...