Tag: யாழில் அரசுக்கு எதிராக பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்!

யாழில் அரசுக்கு எதிராக பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்!

யாழில் அரசுக்கு எதிராக பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்!

யாழ் பல்கலைக்கழக மருத்துவ பீட மாணவர்கள் அரசுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம்! யாழ் பல்கலைக்கழக மருத்துவ பீட மாணவர்கள் யாழ் நகரில் அரசுக்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றினை மேற்கொண்டனர். ...