Tag: யாழில் புகையிரத பாதையில் டயர்களை எரித்து மக்கள் போராட்டம்!

யாழில் புகையிரத பாதையில் டயர்களை எரித்து மக்கள் போராட்டம்!

யாழில் புகையிரத பாதையில் டயர்களை எரித்து மக்கள் போராட்டம்!

யாழில் புகையிரத பாதையில் டயர்களை எரித்து மக்கள் போராட்டம்! யாழ்ப்பாணம் மிருசுவில் பகுதியில் பாதுகாப்பான புகையிரத கடவையை அமைத்துத் தருமாறு கோரி ரயில் பாதையில் டயர்களை எரித்து ...