Tag: வவுனியாவில் இரட்டைக் கொலை செய்த நபருக்கு மரண தண்டனை!

வவுனியாவில் இரட்டைக் கொலை செய்த நபருக்கு மரண தண்டனை!

வவுனியாவில் இரட்டைக் கொலை செய்த நபருக்கு மரண தண்டனை!

வவுனியாவில் இரட்டைக் கொலை செய்த நபருக்கு மரண தண்டனை! வுனியா சமளங்குளம் பகுதியில் 2009 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் வீடொன்றினுள் புகுந்து இருவரை கொலை செய்து கொள்ளையிட்ட ...