Tag: விடுதலைப் புலிகளின் முன்னாள் உறுப்பினருக்கு ஆயுள் தண்டனை!

விடுதலைப் புலிகளின் முன்னாள் உறுப்பினருக்கு ஆயுள் தண்டனை!

விடுதலைப் புலிகளின் முன்னாள் உறுப்பினருக்கு ஆயுள் தண்டனை!

விடுதலைப் புலிகளின் முன்னாள் உறுப்பினருக்கு ஆயுள் தண்டனை! தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் முன்னாள் உறுப்பினரான தங்கவேலு நிமலன் என்பவருக்கு கொழும்பு மேல் நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனை தீர்ப்பு ...