Tag: மாணவிக்கு ஆபாச வீடியோ அனுப்பிய ஆசிரியர் கைது!

மாணவிக்கு ஆபாச வீடியோ அனுப்பிய ஆசிரியர் கைது!

மாணவிக்கு ஆபாச வீடியோ அனுப்பிய ஆசிரியர் கைது!

மாணவிக்கு ஆபாச வீடியோ அனுப்பிய ஆசிரியர் கைது! தம்புத்தேகமவில் உள்ள பாடசாலை ஒன்றில் 14 வயதுடைய பாடசாலை மாணவிக்கு ஆபாசமான படங்கள் மற்றும் செய்திகளை அனுப்பிய அதே ...